18-09-2020

На 17 септември 2020 г. EFSA публикува изготвено научно становище относно рисковете за човешкото здраве, произтичащи от наличието на перфлуороалкилови (PFAS) вещества в храните.

Експертите определиха нов праг на безопасност за PFAS, които се натрупват в тялото, като посочиха допустим седмичен прием (TWI) от 4,4 нанограма на килограм телесно тегло на седмица.

Научното становище се базира на обратната връзка, получена от научни организации, граждани и компетентни органи в държавите членки по време на двумесечна консултация, проведена между февруари и април 2020 г.

Повече информация за становището може да бъде открита на електронната страница EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake?utm_medium=email&utm_source=fp&utm_campaign=pfas&utm_content=en

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив