25-06-2021

На 16-ти юни 2021 г., EFSA публикува научно становище на тема: „Безопасност и ефикасност на фуражна добавка, състояща се от титанов диоксид за всички животински видове (Асоциация на производителите на титанов диоксид)“, достъпно на следния линк – https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6630.

Експертите от панела „Добавки и продукти или вещества, използвани във фуражи“ (FEEDAP) заключават, че титановият диоксид вече не може да се счита за безопасен, когато се използва като добавка в храната за животни. Настоящата оценка потвърждава заключението на панела на EFSA по „Хранителни добавки и ароматизанти“ (FAF), че същото съединение вече не може да се счита за безопасно, когато се използва като хранителна добавка.

Повече информация за становището е публикувана и на електронната страница на EFSA:  https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-no-longer-considered-safe-feed-additive.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив