17-03-2015

Научно становище относно риска за здравето на растенията, породен от Puccinia horiana Hennings за територията на ЕС с идентифициране и оценка на възможностите за редуциране на риска


Scientific Opinion on the risk to plant health posed by Puccinia horiana Hennings for the EU territory, with the indentification and evaluation of risk reduction options.

Изтегляне:alt

Архив