17-03-2015


Панел по диетични продукти, хранене и алергии на EFSA (NDA)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

 

След заявление от HiPP GmbH, подадено в съответствие с член 14 от Регламент (EC) No 1924/2006 чрез компетентните органи на Германия, на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви становище по научната обосновка на здравна претенция, свързана с тиамин и поддържане на нормално неврологично развитие и функция.

Обхватът на заявлението покрива здравна претенция, отнасяща се до развитието и здравето на децата.

Хранителната съставка, обект на здравната претенция, е тиамин. Тиаминът е добре известен нутриент и се измерва в храните с установени методи. Панелът счита, че тиаминът е добре характеризиран.

Обявеният ефект е “тиаминът в диетата е необходим за нормалното развитие и функция на нервната система”. Предложената таргетна популация са деца от раждането до тригодишна възраст. Панелът счита, че поддържането на нормално неврологично развитие и функция е благоприятен физиологичен ефект.

Кандидатът идентифицира като пертинентни към претенцията две интервенционни изследвания върху хора, седем изследвания с наблюдение и една медицинска статия за становище по бебешки формули, четири становища на авторитетни/научни органи и пет глави от учебник.

Добре известно е, че клиничните признаци на дефицит на тиамин включва психични промени, като апатия, намалена краткосрочна памет, смущение и раздразнимост, както и полиневрит и парализа на периферните нерви. Прояви се наблюдават и в автономната, сензорната и двигателната система.

Панелът отбелязва, че всички есенциални нутриенти, включително витамини и минерали, са необходими за нормалното развитие на бебета и деца.

Панелът отбелязва и че ролята на тиамина в нормалната неврологична функция не е характерна за никоя определена група от населението.

Панелът заключва, че е установена причинноследствена връзка между хранителния прием на тиамин и поддържането на нормално неврологично развитие и функция.

Панелът счита, че следният текст отразява научните доказателства: “Тиаминът допринася за поддържането на нормално неврологично развитие и функция”.

Панелът счита, че за да отговаря на претенцията, бебешките формули трябва да отговарят на критерия за състав на бебешки формули, заложен в Директива 2006/141/EC; пълноценни храни за специални медицински цели, предназначени за бебета и пълноценни храни за специални медицински цели, различни от тези за бебета, трябва да съответстват на критериите за състав на тези храни, заложени в Директива 1999/21/EC; преработените храни на зърнена основа за бебета и малки деца трябва да отговарят на критериите за състав на тези храни, заложени в Директива 2006/125/EC; другите храни, предназначени за бебета и малки деца трябва да осигуряват поне 15 % от референтните стойности за етикет на храни за бебета и малки деца, заложени в Директива 2006/125/EC. Такива количества могат лесно да бъдат консумирани като част от балансираното хранене. Таргетната популация са бебета и деца до три годишна възраст.

Архив