17-03-2015


Панел по диетични продукти, хранене и алергии на EFSA (NDA)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

След заявление от HiPP GmbH & Co Vertrieb KG, подадено в съответствие с член 14 на Регламент (EC) No 1924/2006 чрез компетентните органи на Германия, на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви становище относно научната обосновка на здравна претенция, свързана с алфа-линоленова киселина и приноса й към развитието на мозъчните и нервни тъкани.

Обхватът на заявлението е здравна претенция, отнасяща се до здравето и развитието на децата.

Хранителната съставка, обект на здравната претенция, е алфа-линоленова киселина (АЛК). АЛК е добре познат нутриент и се измерва в храните чрез установени методи. Панелът счита, че АЛК е достатъчно характеризирана.

Обявеният ефект е “алфа-линоленовата киселина е важна за развитието на мозъчната и нервна тъкан”. Целевата популация, предложена от кандидата, е бебета и малки деца от раждането до три-годишна възраст. Панелът счита, че приносът към развитието на мозъчната и нервна тъкан е благоприятен физиологичен ефект.

Алфа-линоленовата киселина е основополагащата мастна киселина в по-дългата верига n-3 полиненаситени мастни киселини, включително докозахексаеновата киселина (ДХК). ДХК е основният структурен липид в мозъчната тъкан и централната нервна система. Ретината също съдържа високи концентрации ДХК. Дефицитът на АЛК провокира неблагоприятни клинични симптоми, включително неврологични аномалии и слаб растеж.

Панелът вече е издал благоприятно становище за АЛК и линоленова киселина (ЛК) във връзка с нормалния растеж и развитие на децата, както и за АЛК и приноса й към развитието на мозъчните и нервните тъкани.

Панелът отбелязва, че за нормално развитие на мозъчните и нервни тъкани, е необходима АЛК, както и други есенциални нутриенти, в подходящи количества.

Панелът заключи, че има установена причинноследствена връзка между хранителния прием на АЛК и приноса към развитието на мозъчните и нервни тъкани.

Панелът счита, че следният текст отразява научните доказателства: “Алфа-линоленовата киселина, есенциална мастна киселина, допринася за развитието на мозъчните и нервни тъкани”.

Панелът счита, че за спазване на претенцията в бебешки формулирани храни, трябва да се спазват критериите за състав на такива храни, заложени в Директива 2006/141/EC – Други храни за бебета и малки деца трябва да съдържат минимум от 15 % от адекватния прием на 0.5 E %. Такива количества биха могли лесно да се приемат като част от балансираното хранене. Целевата популация са бебета и деца до 3-годишна възраст.

Архив