17-03-2015

Резюме
След заявление от GP International Holding B.V., подадено според Член 14 от Регламент (EC) No 1924/2006 чрез компетентните органи на Германия, на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви становище по научната обосновка на здравна претенция, отнасяща се до OPC Plus и намаляване на риска от хронична венозна недостатъчносст чрез подобряване на микроциркулацията.
Предложеният обхват на завлението попада в рамките на здравна претенция за намаляване на риск от заболяване.
Храната, която е обект на здравната претенция е OPC Plus, съдържаща 40 mg олигомерни процианидини (OPC) и 40 mg аромати от ягодови плодове в една капсула. Капсулата съдържа и инулин (338 mg). Описан е производственият процес. Панелът отбелязва, че за ароматите от ягодови плодове в капсулите OPC Plus не е подадена никаква информация. Панелът счита, че храната, OPC Plus, обект на здравната претенция, е достатъчно характеризиран по отношение на OPC, извлечени от семки от грозде (Vitis vinifera L.).
Обявеният ефект е “OPC подобрява венозната микроциркулация и повишава резистентността на капилярите, следователно може да намали риска от хронична венозна недостатъчност (CVI)”. Целевата популация са мъже и жени над 30-годишна възраст. Панелът отбелязва, че “измененията” във венозната микроциркулация (т.е. венозна микроангиопатия) са по-скоро следствие, отколкото причина (или рисков фактор) за CVI. Панелът счита, че представените доказателства не свидетелстват, че подобряването на „измененията във венозната микроциркулация” е благоприятен физиологичен ефект, поради намаляване на риска от хронична венозна недостатъчност.
Панелът отбелязва, че не са представени интервенционни изследвания на хора с използване на OPC, извлечени от гроздови семки (Vitis vinifera L.).
Панелът заключава, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на OPC Plus и намаляването на риска от хронична венозна недостатъчност чрез подобряване на микроциркулацията.
Публикувано: 7 септември 2010

Архив