17-03-2015


Панел на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

 

Резюме

По искане на Европейската комисия на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви научно становище по списък от здравни претенции според член 13 от Регламент (EC) No 1924/2006. Това становище касае научната обосновка на здравни претенции, свързани с медта и намаляването на умората и отпадналостта, поддържане на нормалната функция на нервната система, поддържане на нормалната функция на имунната система и подпомагане на енергопроизвеждащия метаболизъм. Научната обосновка се основава на информацията, предоставена от страните членки и референции, представени на EFSA от страните членки или директно от ключовите играчи.

Хранителната съставка, обект на здравните претенции, е мед. Панелът счита, че медта е достатъчно добре характеризирана.

 

Намаляване на умората и отпадналостта

Обявеният ефект е “суплементиране с витамини/минерали за намаляване на умората и отпадналостта при неадекватен микронутриентен статус”. Целевата популация е общото население. Панелът счита, че намаляването на умората и отпадналостта е благоприятен физиологичен ефект.

Не са предоставени референции, от които да се извадят заключения за научната обосновка на обявения ефект.

Въз основа на представените данни, Панелът счита, че не е установена причинно-следствена връзка между хранителния прием на мед и намаляването на умората и отпадналостта.

 

Поддържане на нормалната функция на нервната система

Обявеният ефект е “структура и функциониране на нервната система”. Целевата популация е общото население.

Вече има разгледана и положително оценена претенция за връзката на медта и поддържането на нормалната функция на нервната система.

 

Поддържане на нормалната функция на имунната система

Обявеният ефект е “имунна система”. Целевата популация е общото население.

Вече има разгледана и положително оценена претенция за връзката на медта и поддържането на нормалната функция на имунната система.

 

Подпомагане на енергопроизвеждащия метаболизъм

Обявеният ефект е “енергопроизвеждащ метаболизъм”. Целевата популация е общото население.

Вече има разгледана и положително оценена претенция за връзката на медта и подпомагането на енергопроизвеждащия метаболизъм.

Архив