17-03-2015


Панел на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

По искане на Европейската комисия на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви научно становище по списък от здравни претенции според член 13 на Регламент (EC) No 1924/2006. Това становище касае научната обосновка на здравни претенции, свързани с рапично масло и поддържане на нормални концентрации на LDL-холестерол в кръвта. Научната обосновка се основава на информация, осигурена от страните членки в консолидирания списък на здравните претенции по член 13 и референции, които EFSA е получил от страните членки или пряко от ключовите играчи

Храната, обект на здравните претенции е рапично масло. Панелът счита, че рапичното масло е достатъчно характеризирано във връзка с обявените ефекти.

Поддържане на нормални концентрации в кръвта на LDL-холестерол

Обявените ефекти са “сърдечно съдова система” и “намаляване на съотношението на LDL/HDL”. Целевата популация е общото население. В контекста на предложените текстове и изясняванията, подадени от страните членки, Панелът приема, че обявените ефекти се отнасят до поддържане на нормални нива на LDL-холестерол в кръвта. Панелът счита, че поддържането на нормални нива в кръвта на LDL-холестерол е благоприятен физиологичен ефект.

Не са представени изследвания, показващи дали рапичното масло има ефект на понижаване на нивото на LDL-холестерол извън това, което може да се очаква от мастнокиселинния му състав.

Панелът счита, че не е установена причинноследствена връзка между консумацията на рапично масло и поддържането на нормални концентрации в кръвта на LDL-холестерол извън това, което може да се очаква пред вид мастнокиселинния състав на рапичното масло.

Вече беше оценена и получи благоприятна оценка представена претенция за замяна на SFAs с cis-MUFAs и/или cis-PUFAs в храни или диети и поддържане на нормални концентрации в кръвта на LDL-холестерол.

Бяха оценени с положителна оценка и претенция за линолова киселина и поддържане на нормални концентрации на холестерол в кръвта и претенция за алфа-линоленова киселина и поддържане на нормални концентрации на холестерол в кръвта.

 

Поддържане на нормални концентрации на HDL-холестерол в кръвта

Обявените ефекти са “сърдечно съдова система” и “намаляване на съотношението на LDL/HDL”. Целевата популация е общото население. В контекста на предложените текстове и изясняванията, подадени от страните членки, Панелът приема, че обявените ефекти се отнасят до поддържане на нормални нива на HDL-холестерол в кръвта. Панелът счита, че поддържането на нормални нива в кръвта на HDL-холестерол (без повишаване на концентрациите на LDL-холестерол) е благоприятен физиологичен ефект.

При претегляне на доказателствата, Панелът взе пред вид, че заменянето с MUFAs и PUFAs на SFAs намалява концентрациите на HDL-холестерол и че рапичното масло не намалява значимо концентрациите на HDL-холестерол в сравнение с други масла (например маслинено и слънчогледово).

Панелът счита, че не е установена причинно-следствена връзка между консумацията на рапично масло и поддържането на нормални концентрации в кръвта на HDL-холестерол.

Архив