17-03-2015


EFSA – Панел по материали за контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства при преработката (CEF)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

В рамката на задачата за оценка на процесите за рециклиране на пластмаси за производство на материали и артикули, предназначени за контакт с храни според Регламент (EC) No. 282/2008 на Комисията от 27 март 2008 за рециклирани пластмаси, предназначени за контакт с храни, Панелът CEF получи искане от компетентен орган на страна членка за оценка на безопасността на процес на рециклиране във връзка с съответно заявление от индустрията.

По-долу е описано искането и резултата от оценката на безопасността:

Министерството на здравеопазването, благополучието и спорта на Холандия поиска оценка на процеса за рециклиране на пластмаси “PP crates CHEP”, референтен номер от Европейската комисия (REF. No.) RECYC003, за рециклиране на повредени полипропиленови кафези за многократна употреба от продуктов цикъл, провеждан в затворена, контролирана верига за произвеждане на рециклирани полипропиленови люспи. В процеса предварително почистените кафези се смилат до люспи, измиват се и се изсушават.

Люспите могат да бъдат смесени с необработен полипропилен или да бъдат използвани на 100% за произвеждане на кафези от рециклиран полипропилен, предназначени за дългосрочно съхранение на цели плодове и зеленчуци и предварително пакетирано месо при стайна или по-ниска температура. Досието е подадено от името на CHEP UK Ltd, United Kingdom.

Панелът CEF заключи, че няма съображения за безопасност за потребителя, ако процесът тече в продуктов цикъл, провеждан в затворена, контролирана верига, при условията, описани от заявителя и използван за производство на полипропиленови кафези, предназначени за контакт с храни с цели плодове и зеленчуци и предварително пакетирано месо, според искането на заявителя.

Панелът препоръчва периодично верифициране, като част от Добрата производствена практика по смисъла на Регламент (EC) 2023/2006, че суровините произлизат от материали, произведени в съответствие със законодателството на Общността за материали и артикули за контакт с храни (Регламент (EC) No. 282/2008, член 4b). Спецификациите за суровините (кафези, използвани в продуктов цикъл в затворена, контролирана верига), както и почистването на кафезите по време на срока им на годност, трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че процесът тече в оценените условия.

Архив