17-03-2015


EFSA – Панел по биологични опасности (BIOHAZ)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) поиска от Панела по биологични опасности (BIOHAZ) да изготви научно становище по поддържането на списъка на QPS биологични агенти (микроорганизми), преднамерено добавени към храни за хора и животни (актуализация 2010 г.).

Становището разглежда предишните оценки на биологични агенти в контекста на предложение за квалифицирана презумпция за безопасност (QPS). Предишният списък на QPS биологични агенти, публикуван през 2009 г. беше разгледан и потвърден. Квалификациите на препоръчаните QPS агенти бяха разгледани и актуализирани. Резистентността към антибиотици по отношение на препоръчаните QPS микроорганизми беше включена в настоящия преглед и актуализация.

Списъкът на биологичните агенти (микроорганизми и вируси), съобщени на EFSA, остава същият, както и в становището за QPS от 2009 г. След предишното становище в таблицата за нотифициране е включена важна информация за всяка таксономична единица.

След годишния преглед няма модификация в списъка на препоръчаните QPS биологични агенти, а са въведени промени по отношение на квалификациите. Генерична квалификация по отношение на антимикробната чувствителност е включена за бактерии и квасове. Квалификацията за Bacillus species беше опростена, а квалификацията за производственото предназначение на видовете Corynebacterium и видовете квас беше уточнена по отношение на производството на аминокиселини и ензими.

Изолирането на лактобацили и бифидобактерии в клинични случаи остава рядко срещано събитие, но може би е и недостатъчно отчитано поради трудности при изолирането. Специално за бифидобактериите са важни трудностите при изолирането. В групата най-важният вид, свързан с клинични случаи, е Lactobacillus group, L. rhamnosus. Все пак, разглеждайки обстоятелствата и броят на докладите в момента не е необходима актуализация на QPS препоръката за лактобацили или бифидобактерии.

Аналогично, докладван е един клиничен случай, дължащ се на вид Bacillus, но поради рядкото срещане на такива инфекции и съществуването на важни предразполагащи фактори в гостоприемника, не е необходимо да се модифицира QPS списъка за грам-положителните спорообразуващи бактерии.

Резистентност към терапевтични антимикробни средства, някои потенциално трансмисивни, е докладвана за микробни видове, препоръчани за QPS списъка. Тези резистентни изолати биха били открити чрез квалификацията за антимикробна резистентност.

Saccharomyces cerevisiae и Kluyveromyces са изолирани при инфекции, но няма индикации, че изолатите от храни са допринесли за това. Ще е необходима повече информация за характеристиките на изолатите, ангажирани в клинични аспекти. Освен това, тези инфекции остават много редки, в сравнение с Candida albicans и не е необходима промяна в QPS списъка.

Някои микробни видове, не включени в списъка, са били съобщавани на EFSA само по веднъж и няма да бъдат оценявани в бъдещото поддъране на списъка, докато не са съобщени отново. Това е указано в актуализирания списък на микробните видове, съобщени на EFSA. Някои микробни видове, не включени в QPS списъка, няма повече да бъдат оценявани, тъй като увеличаващите се доказателства за патогенност, изключва бъдещото им включване в QPS списъка. Това е указано в актуализирания списък на микробните видове, съобщени на EFSA. Филаментозните фунги и ентерококите не са в QPS списъка. Все пак, редовното им оценяване разрешава ежегодно актуализиране на познанията по многобройните гъбни и ентерококови щамове, съобщавани на EFSA.

Списъкът QPS позволи опростяване и хармонизиране на оценката на микроорганизми, съобщени на Панелите и Отделите на EFSA. Много микробни видове, обаче, съобщени на

EFSA не са в списъка QPS и тяхната безопасност може и да не може да се оцени толкова последователно, както тази на QPS видовете.

Архив