17-03-2015

 
След надлежен преглед EFSA откри 120 досиета за източници на нутриенти в хранителни добавки, които не са подходящи за научна оценка. През април EFSA заяви, че безопасното използване на множество източници на нутриенти и бионаличността на нутриентите от тези вещества не могат да бъдат оценени въз основа на тези досиета.
Европейската комисия помоли EFSA за научни становища по безопасността и бионаличността на тези източници на нутриенти преди продължаването на използването им за хранителни цели в хранителни добавки. EFSA не можа да събере научни становища за тези източници на нутриенти поради ограничената подадена информация. Не беше възможно да се предприеме оценка на риска, на която да се базира научно становище, когато, например, е подадено само име на продукта или не е дадено ясно химично описание. Такава е ситуацията, въпреки многократните искания на национално ниво от 2005 г. насам за подаване на пълни технически досиета от производителите на хранителни добавки. Нито едно от предоставените досиета не дава достатъчна информация за изготвяне на оценка на риска. В някои случаи отделни досиета, подадени от други кандидатстващи, дават допълнителна информация за източници на нутриенти под същото име. Но дори и тази информация не позволи на EFSA да оцени тези досиета, когато, например, не е дадено потвърждение на идентичността или спесификация на веществата. До сега тези хранителни добавки са на европейския пазар чрез специални клаузи в резултат на подаването на тези ограничени досиета. Сега е ред на Европейската комисия и страните членки да разгледат въздействието на изявлението на EFSA върху бъдещото положение на тези продукти, които понастоящем се продават в Европейския съюз.
Заключенията по тези досиета са част от продължаващата работа на EFSA във връзка с над 500 досиета, свързани с хранителни вещества, добавени към добавки към храни и храни, които понастоящем се продават в Европейския съюз, първоначално подадени през 2005 г. Над 170 бяха в последствие изтеглени,бяха издадени девет становища във връзка с някои вещества от 30 досиета, а в някои случаи работата все още продължава.

Архив