17-03-2015

Виторио Силано, главен редактор на Списанието на EFSA
Европейски орган по безопасност на храните, Парма, Италия

Като главен редактор за мен е голяма чест и удоволствие да представя новата област в мрежата на Списанието на EFSA. След началото през 2003 г. научните резултати на EFSA бяха достъпни за интересуващите се в корпоративния уебсайт на EFSA. Двете серии – списанието на EFSA и докладите на EFSA бяха обединени и списанието на EFSA, в новия си вид беше официалната точка за достъп за осемте вида научни разработки на EFSA, т.е. научни становища (становища, мнения и насоки) на Научния комитет и Панелите, изявления и насоки от EFSA, заключения за експертни рецензии за пестициди, обосновани становища, както и научни и технически доклади на EFSA. Списанието цели да достигне и да обслужва международната научна общност по най-добрия възможен начин. Освен възможности за търсене във всички текстове, усъвършенстван инструмент за търсене дава възможност за намиране на публикации по специалните интереси на потребителите. Списанието е структурирано така, че потребителите да могат лесно да намират по-стари и току що отпечатани статии чрез осигуряване на ясно разбиване на списанието в томове и броеве (с подходящо ясно номериране). Една от целите на списанието е да отговаря на академичните стандарти за публикуване, за да могат библиографските бази данни да включват научните публикации на EFSA в записите си. Библиографските бази данни се използват за цитирания, за да се подпомогнат учените по света лесно да намират литературни справки и достъп до научните публикации на EFSA. Списанието на EFSA е електронно, със свободен достъп, безплатно за широката публика. Всеки, който желае да има информация за новите научни публикации на EFSA, може да се абонира безплатно и да получава месечно уведомление за статиите, публикувани през предходния месец. Освен това, читателите могат да получават бърза информация за публикуването на нови статии, като се абонират за най-новите информации от световната мрежа в уеб зоната на списанието (RSS feed). Можете да зададете въпроса какво прави списанието на EFSA ценно и заслужаващо да бъде четено. Сферата на действие на EFSA е много широка и областите, включени в списанието са също многобройни. Мисията на EFSA е да произвежда научни становища, основани на доказателства и да дава съвети, по-специално по оценка на риска от храни и фуражи, по хранене, здраве и благополучие на животните, както и по здраве и защита на растенията. Докато първият приоритет на EFSA е да подкрепя Европейската комисия, Европейския парламент и страните членки пр вземане на ефективни, подходящи, навременни управленски решения в съответните области на компетентността им, съветите на EFSA отиват още по-далече. Често научните разработки на EFSA са основни за науката в сферата на действието му и представляват голям интерес за научните експерти по целия свят. Освен публикуването на повече от хиляда научни становища, доклади и други научни разработки след основаването на EFSA през 2003, той разработи и задълбочени методологии и подходи за оценка на риска.
Оценките на риска на научните панели и научния комите на EFSA са публикувани като научни становища. Десетте научни панели и научният комитет на EFSA, отговарящи за цялостната координация и многосекторни проблеми, гарантират, че научните становища на EFSA отговарят на най-високите стандарти на науката в съответните им области на компетентност. Всеки панел се състои от около 21 научни експерти от различни специалности, релевантни за съответния сектор. Процесът на избор на експертите и експертизата и познанията на специалистите в панелите и научния комитет имат за цел гарантиране на най-висок възможен стандарт. Учените на EFSA отговарят за научните разработки (научни или технически доклади); тези документи трябва и да отговарят на международните стандарти за научни публикации.
В заключение, бих искал да Ви поканя редовно да посещавате зоната на списанието в мрежата. Надявам се, че новото списание на EFSA ще съм изключително доволен да комуникирам с Вас като потребители на новото списание.

За контакти: e-mail: editor-in-chief.efsajournal@efsa.europa.eu
С уважение: Виторио Силано, главен редактор на списанието на EFSA

Архив