24-03-2022

Както беше обявено по време на срещата на контактните точки през февруари, интерактивната карта, която визуализира националните възможности за финансиране, е публикувана на изследователската платформа (Research Platform) на следния електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/engage/national-funding-opportunities

Картата включва само тези възможности за финансиране, които са с променливи или без определени крайни срокове, както и тези с определена дългосрочна времева рамка, така че списъкът да остане актуален за дълъг период от време.

-----

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив