18-01-2023

EFSA публикува обява за свободна работна позиция за командирован национален експерт (Seconded National Experts - SNE) в отдел Комуникации (COM) на EFSA в Парма, Италия.

Командированият национален експерт ще работи по новата платформа за научни публикации на EFSA (EFSA Journal), тъй като EFSA Journal ще стартира нов канал, в който ще се публикуват резюметата на научните материали от държавите членки „Food Risk Assess Europe“ на общодостъпен език.

Избраният кандидат ще работи по всички аспекти на издателската платформа в сътрудничество с издателя Wiley VCH. 

EFSA търси кандидати с опит в:

  1. комуникацията на риска;
  2. публикуване на научни материали;
  3. практически познания в сферата на комуникация на риска на ниво ЕС и добро ниво на английски език.

Поканата е без краен срок за кандидатстване.

Първоначално позицията ще бъде за 12 месеца, с възможност за подновяване.

Допълнителна информация относно правилата и условията може да откриете на: EFSA Seconded National Experts Call - EFSA Careers (europa.eu).

За всякакви допълнителни въпроси по отношение на обявената свободна работна позиция, можете да се свържете с EFSA на: New Ask EFSA Request (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив