19-02-2021

На 11 и 16 февруари 2021 г. EFSA публикува две обяви за набиране на заинтересовани експерти, които да подпомагат подготвителните дейности на EFSA в областта на генотоксичността и материалите в контакт с храните.

Заинтересованите кандидати следва да имат минимум 5 години опит в съответната област, като им се предоставя възможност да допринесат със своята експертиза за бъдещото развитие на науката, и се включат в работните групи на EFSA по генотоксичност и материали в контакт с храните и рециклирани пластмаси. 

Допълнителна информация за публикуваните обяви може да бъде открита на електронната страница на EFSA, както следва:

  1. Покана за изразяване на интерес за включване към работната група по генотоксичност с краен срок до 02 април 2021 г. https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-call-for-expression-of-interest-external-experts-working-groups-genotoxicity-254
  2. Покана за изразяване на интерес за включване към работната група за материи в контакт с храните и рециклирани пластмаси с краен срок до 15 април 2021 г.https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-call-for-expression-of-interest-external-experts-food-contact-materials-recycling-plastics-working-groups-252.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив