28-04-2022

Свободни работни позиции:

 

1.       Scientific Officer – Toxicology - Scientific Officer - Toxicology - EFSA Careers (europa.eu);

2.       Team Leader Contaminants - Team Leader Contaminants - EFSA Careers (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив