16-03-2022

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) наскоро публикува седем нови обяви за свободни работни позиции:

  1. Мениджър по непрекъснатост на услугите (Service Continuity Manager);
  2. Бизнес анализатор;
  3. Мениджър по промяна на услугите (Service Transition Manager);
  4. Ръководител на екип Замърсители;
  5. Ръководител на екип Научна координация;
  6. Експерт по токсикология;
  7. Експерт по хранене.

За кандидатстване по обявите за свободни работни позиции може да използвате следните електронни връзки:

За мениджър по непрекъснатост на услугите – https://careers.efsa.europa.eu/jobs/service-continuity-manager-292, с краен срок 28 март 2022 г.

За бизнес анализатор – https://careers.efsa.europa.eu/jobs/business-analyst-295, с краен срок 5 април 2022 г.

За мениджър по промяна на услугите – https://careers.efsa.europa.eu/jobs/service-transition-manager-298, с краен срок 6 април 2022 г.

За ръководител на екип Замърсители – https://careers.efsa.europa.eu/jobs/team-leader-contaminants-300, с краен срок 11 април 2022 г.

За ръководител на екип Научна координация – https://careers.efsa.europa.eu/jobs/team-leader-scientific-coordination-302, с краен срок 11 април 2022 г.

За експерт по токсикология – https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-toxicology-304, с краен срок 25 април 2022 г.

За експерт по хранене – https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-–-human-nutrition-306, с краен срок 25 април 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив