14-01-2019

Нови предстоящи обучения през 2019 г. обявени от Националният университет по ветеринарна медицина в гр. Лион, Франция:

 
Наименование Тема Дати на провеждане Място на провеждане Такса за участие Краен срок за регистрация

Пролетен курс

Fish product inspection  (Sea water and fresh water) 1 седмица, 1 – 5 април 2019 г. гр. Лион, Франция 3 000 евро 31 януари 2019 г.

Летен курс

Food safety

“Food safety for products of animal origin – International and European management and controls”
2,5 седмици,12-27 юни 2019 г. гр. Лион, Франция 6 000 евро 15 февруари 2019 г.

Есенен курс

Prevention of antimicrobial resistance 1 седмица,4 – 8 ноември 2019 г. гр. Лион, Франция 2 500 евро 15 юли 2019 г.

Курсовете на обучение ще се провеждат на английски език, и са предназначени за:

- ветеринарни лекари (контактни точки на OIE, ръководители на ветеринарни институции или земеделски организации) и

- ръководни кадри от частния сектор (от секторите животносвъдство, фармацефтична индустрия и агроиндустрия)

 Цел на обучението  е:

- насърчаване на глобалното управление, чрез стимулиране на обмен на опит и добри практики в областта на ветеринарната медицина;

- стимулиране на сътрудничеството между страните-партньори.

 По време на обучение участниците ще имат възможността да споделят техния личен опит, чрез представяне на различни концепции по отношение на стандартите на OIE и Codex Alimentarius. Тези курсове са свързани със Стратегическия план на OIE за изграждане на капацитет по отношение на управлението на ветеринарните служби.

 За повече информация и регистрация за участие, моля посетете следния линк – http://www.ensv.fr/en/residential-course/.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

 

Архив