06-06-2024

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA), Университетът в Парма и Католическият университет в Пиаченца организират Лятно училище в Парма, 2024 г. на тема „Оформяне на бъдещето на хранителните системи: днешните приложения и бъдещите перспективи на изкуствения интелект“.

Лятното училище има за цел да предостави на млади изследователи и специалисти възможност да получат познание от експерти в областта на изкуствения интелект, прилаган в хранителния сектор.

Събитието ще се проведе онлайн на 23 септември (след обяд), 24 септември (цял ден) и 25 септември (сутринта).

По време на лятното училище ще бъдат разгледани различни аспекти, свързани с използването на изкуствен интелект и потенциалните му приложения в хранителните системи.

Участието е без такса.

По-детайлна информация за лятното училище може да получите на:

https://events.efsa.europa.eu/summerschool2024

Крайният срок за регистрация е 28 юни 2024 г. на електронен адрес:

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/680/parma-summer-school-2024

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив