17-03-2015

ЕФСА стартира проучване по отношение на идентифициране на потребностите на всички заинтересовани страни по отношение на регулираните продукти (странични животински продукти, фуражни добавки, материали в контакт с храните, хранителни компоненти, ГМО, хранене, пестициди). С това проучване ще се предостави информация за допълнителното разработване на услугата на ЕФСА Applications Helpdesk - http://www.efsa.europa.eu/en/applicationshelpdesk.htm.

Проучването е с продължителност от 17 април до 03 май 2013г., на английски език е и отнема време за попълване около 10 минути. Попълването на въпросите е по електронен път на следния линк: http://www.ghkint.com/surveys/efsasurveyonstakeholderneeds, или от електронната страница на ЕФСА: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130417.htm.

Информацията, събрана от проучването, ще бъде анонимна, а констатациите ще бъдат събрани и представени в обобщен доклад, който ще бъде публикуван през юни 2013г.

Архив