18-04-2015

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОНИКВАНЕТО НА ВИСОКОПАТОГЕННАТА H5N1 ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2013г. И ИНФОРМАЦИЯ ЗА „НОВОВЪЗНИКВАЩ РИСК“ - H7N9 В КИТАЙ, КОЙТО Е СЛАБОПАТОГЕНЕН ЗА ПТИЦИТЕ И ВИСОКОПАТОГЕНЕН ЗА ХОРАТА

Архив