17-03-2015

Обобщени данни за консумацията на енергийни напитки сред определени групи консуматори

Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks

На 6 март Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA) публикува доклад върху проведено проучване, обобщавайки за първи път данни за консумацията на енергийни напитки в Европа сред определени групи население, в това число деца и подрастващи. Проучването отчита също и типа консумация (редовна), както и консумацията на някои активни съставки (предимно кофеин, таурин, D-глюкороно-γ-лактон). Проучването е проведено сред повече от 52 000 лица от 16 от общо 27 държави-членки на Европейския съюз. Резултатите показват, че възрастовата група, която консумира енергийни напитки в най-големи количества, е групата на подрастващите – 68 %, както и че консумираните енергийни напитки от деца на възраст между 3 и 10 години им доставят около 43 % от дневния прием на кофеин.
Проучването има за цел изпитване на специфични навици при консумация на енергийни напитки - едновременната им консумация с алкохол или консумация, съчетана с интензивно физическо натоварване (сред възрастни и подрастващи).
Заключения от проведеното проучване:
  • Възрастни (18-65 години): Около 30 % от запитаните възрастни определят себе си като консуматори на енергийни напитки. Около 12 % от тях консумират редовно (“high chronic” consumers) – 4-5 и повече дни седмично и средно консумирано количество 4.5 л/месец. Около 11 % от запитаните възрастни консумират енергийни напитки спорадично (“high acute” consumers) – приемат поне по 1 л при еднократна консумация.
  • Подрастващи (10-18 години): Около 68 % от запитаните определят себе си като консуматори на енергийни напитки. Около 12 % от тях консумират напитките редовно – около 7 л на месец, а 12 % консумират енергийни напитки спорадично.
  • Деца (3-10 години): Около 18 % от запитаните определят себе си като консуматори на енергийни напитки. Около 16 % от тях консумират напитките редовно – около 0.95 л седмично (почти 4 л/месец).
  • Едновременна консумация на енергийни напитки с алкохол: при 56 % от възрастните и 53 % от подрастващите.
  • Консумация, съчетана с интензивно физическо натоварване: при 52 % от възрастните и 41 % от подрастващите.
  • Принос на енергийните напитки към общия прием на кофеин: 8 % при възрастните, 13 % при подрастващите и 43 % при децата, консумиращи енергийни напитки.
Едновременната консумация на таурин, съдържащ се в енергийните напитки, и алкохол води до потискане прякото освобождаване на антидиуретичен хормон (вазопресин), при което може да настъпи краткосрочно увеличаване загубата на вода и натрий от организма. Кофеинът от своя страна пряко влияе върху ЦНС на консуматора. Особено вреден ефект има едновременната консумация на алкохол и енергийни напитки. Тази комбинация замаскира/забавя действието на алкохола, но след употребата на по-големи количества на последния следва бърза неблагоприятна реакция на организма - припадъци, сънливост, хипертония и затруднения в дишането.


Архив