13-12-2019

На интернет страницата на EFSA е публикуван обобщения годишен доклад на EFSA и ECDC за тенденциите и източниците на зоонози и хранителни инфекции в ЕС за 2018 г. - https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5926

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис 
III,  136
1618, София

БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив