31-03-2022

На 29 март 2022 г. е публикуван Обобщен доклад за ЕС относно антимикробната резистентност при зоонозни и индикаторни бактерии от хора, животни и в храни за периода 2019 – 2020 г.

Според публикувания днес от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) доклад, антимикробната резистентност (АМР) на бактериите Salmonella и Campylobacter все още е висока.

Кампилобактериозата е най-често срещаната зооноза в ЕС през 2020 г. и най-често съобщаваната причина за хранителни заболявания. Изолираните от хора и домашни птици Campylobacter продължават да показват много висока резистентност към ципрофлоксацин – антибиотик, който обикновено се използва за лечение на бактериални инфекции при хората. 

При Salmonella Enteritidis, най-често срещаният тип салмонела при хората, е наблюдавана нарастваща тенденция на резистентността към клас антибиотици хинолони/флуорохинолони.

От друга страна, в повече от половината държави членки на ЕС се наблюдава статистически значима тенденция на намаляване на разпространението на E. coli, произвеждаща разширен спектър на β-лактамаза (ESBL), при животни отглеждани за храна. Това е изключително важно, тъй като конкретни щамове на ESBL-продуциращи E. coli са отговорни за сериозни инфекции при хората.

На посочения линк имате достъп до разработена от EFSA интерактивна платформа, актуализирана с данните за АМР за 2019 и 2020 г.:

https://multimedia.efsa.europa.eu/dataviz-2020/index.htm

Новината, свързана с публикуването на доклада, касаещ АМР, е достъпна на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/salmonella-and-campylobacter-continue-show-high-levels-antibiotic-resistance

С пълния текст на доклада може да се запознаете на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7209

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив