28-02-2019

Обобщеният доклад на Европейския съюз относно антимикробна резистентност и индикаторни микроорганизми при хора, животни и в храни за 2017 г. е публикуван на електронната странница на EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5598) и ECDC (https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-union-summary-report-antimicrobial-resistance-zoonotic-and-indicator-5).

 На посочения линк - https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2017 имате достъп и до разработената от EFSA интерактивна платформа, актуализирана с данните за 2017 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

 

 

 

Архив