18-11-2020

На 17 ноември 2020 г. EFSA публикува обобщен доклад за надзора на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) в ЕС през 2019 г. 

В докладът се съдържат резултати от анализирани данни, събрани през 2019 г. от всички държави членки на ЕС, Исландия, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Швейцария. Основните констатации са:

  • Няма съобщения за случаи на класическа СЕГ при говеда в ЕС (от 1 150 388 тествани животни). Съобщени са седем случая на атипична СЕГ: 6 Н-тип и 1 L-тип;
  • В ЕС са докладвани 997 случая на скрейпи при овце (от 338 098 тествани) и 390 случая на кози (от 143 529 тествани);
  • Три случая на хронична изтощаваща болест по елените (CWD) са съобщени при див лос от Швеция (от 7 980 изследвани животни в държавите членки). Два случая при лосове са съобщени от Норвегия.

Пълното съдържание на доклада е достъпно на електронната страница на EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6303.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив