06-04-2020

На 31 март 2020г. EFSA публикува своя обобщен доклад за наличието на остатъци от ветеринарномедицински продукти в храни и животни в ЕС, достъпен тук - http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1775. Докладът съдържа данни за 2018г., като анализът им показва високи нива на съответствие с препоръчителните нива за безопасност в Европейския съюз.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив