03-04-2020

На 02 април 2020г. EFSA публикува своя обобщен доклад за наличието на остатъци от пестициди в храните в ЕС, достъпен тук - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6057.

Докладът съдържа данни за 2018г. На електронната страница на EFSA могат да бъдат открити бутони за управление (https://www.efsa.europa.eu/en/annual-pesticides-report-2018?utm_medium=email&utm_source=fp&utm_campaign=pesticides2020), визуализиращи избрани данни, което позволява да се проследят броя на пробите в отделните държави, по група храни, брой количествено определени остатъци на проба и т.н.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив