27-01-2023

Федералния институт за защита на потребителите и безопасност на храните (BVL) организира предстоящо издание на ежегоден курс на обучение относно управление на риска в сферата на безопасността на храните на тема: „International training for safer food”ITS Food 2023.

 Това издание ще бъде с фокус остатъци и замърсители в храни и е планирано в 2 фази: 

  • 09 - 12.10.2023 г. – за страните от източното полукълбо и
  • 16 – 19.10.2023 г. – за западното

 Курсът ще се проведе онлайн, без такса участие! 

Целта на обучението е да надгради знанията за управление на риска в сферата на безопасността на храните и да насърчи сътрудничеството между участниците от национални органи по безопасност на храните.

Обучението е насочено към представители на държавни институции, ангажирани с безопасност на храните/обществено здраве; представители от академичните среди, с профил биология, химия, медицина, ветеринарна медицина; експерти с професионален опит в сферата на безопасността на храните/фуражите и управлението на риска.

Работен език по време на обучението ще бъде английски език. 

Регистрацията за участие ще започне през второто тримесечие на годината и ще се извършва онлайн, тук: BVL - International Training For Safer Food (bund.de) 

На посочения линк можете да следите за актуална информация относно обучението. 

Програмата на обучението е достъпна на посочената електронна страница: BVL - Programme (bund.de)

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив