18-03-2015


От 1 до 4 септември в Боровец се проведе обучение по оценка на риска от наличието на пестицидни остатъци и микотоксини в храни, организирано и финансирано от холандското правителство. От българска страна взеха участие научни работници от НЦООЗ, Националния диагностичен ветеринарно-медицински научен институт, експерти по безопасност на храните от МЗ и МЗХ. Rob Theelen, специалист по оценка на риска от Холандската агенция по безопасност на храните запозна българските експерти с основните принципи и подходи при анализа на риска.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив