05-03-2024

За участие в обучението „Техники за извличане на информация и изграждане на стратегии за търсене за научни оценки“, организирано от EFSA, все още има свободни места.

Събитието ще се проведе онлайн на 12, 13, 19 и 20 март 2024 г.

Новият срок за регистрация е 7 март на следния електронен адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd16mCYwIFbIGZgBKAbcJMMJfr_Oe6og_av_-heFwyOjz0C8Q/viewform

Обучението ще обхване следните теми:

  • Как се дефинира изследователски въпрос и как се разделя на ключови елементи;
  • Как се определя подходящата прецизност на търсенето в зависимост от контекста и целите на оценката;
  • Методика и развитие на систематичния преглед;
  • Използване на софтуер за управление на справки;
  • Как се оценява критично стратегията за търсене;
  • Техники за извличане на информация за подпомагане на ефективното и ефикасно изграждане на стратегия за търсене.

Обучението е без такса за участие.

Електронното обучение на EFSA е предназначено само за членове на Научния комитет и панелите на EFSA; както и за членове на работните групи, на научните мрежи и служители на EFSA, както и за членове на други европейски агенции / европейски институции.

Други участници няма да бъдат допускани.

Този курс е част от три обучения, които EFSA ще проведе през 2024 г. за да даде възможност за разбиране и практическо прилагане на методиката за систематичен преглед и свързаните с нея дейности в подкрепа на изготвяне на научни оценки.

Останалите две обучения са:

Critical Appraisal of Evidence (с краен срок за регистрация 27 май 2024 г.) и

Article Selection, Data Extraction, Synthesis and Interpretation (с краен срок за регистрация 26 август 2024 г.).

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив