25-02-2019

В периода 21-22 февруари 2019 г. в София, България се проведе обучение за докладване на данни към EFSA за зоонози, зоонозни инфекции и антимикробна резистентност и хранителни токсикоинфекции. Лектори на обучението бяха представители от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), г-жа Анка Стоицеску и г-жа Джейн Ричардсън, а в него се включиха участници, докладващи генерираните от тях данни, както и техни колеги от Република Северна Македония и Италия.

 „Генерирането и подаването на актуални, обективни и реалистични данни съгласно изискванията на EFSA, е от решаващо значение за последващото изготвяне на доклади за мониторинг и проследяване на тенденциите по отношение на зоонозите, антимикробната резистентност и хранителните токсикоинфекции в ЕС и съседни на него държави“, отбеляза  в приветствията към участниците във форума, проф. Георги Георгиев, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, домакин на събитието и координатор на национално ниво на подаваната към EFSA информация.

 „Периодичното уеднаквяване на методологията и критериите за истинността на подаваните данни, водени от хармонизираното ветеринарно законодателство по хигиената на храните и здравеопазването на животните и хората, е необходимо да бъде споделяно и със съседните на нас държави, които са в процес на присъединяване към ЕС. Трансграничното сътрудничество, комуникацията на рисковете и работата в мрежа, са изключителни постижения на ЕС и на EFSA, с което се създава дух на прозрачност, взаимно зачитане и доверие. Именно това подчертава и значимостта на подаването на коректни данни на базата на общи споделени критерии, което е и акцента на настоящото обучение.“ допълни проф. Георгиев.

 

 Виж галерията ТУК

Архив