05-07-2019

В периода 18-22 ноември 2019 Каролински институт, Швеция организира обучителен курс на тема „Нови методи и подходи в оценката на здравния риск“, предназначен основно за  PhD студенти, както и участници от академичните среди, от компетентни органи и от индустрията.  

 Не е предвидена такса за участие само за PhD студенти, за всички останали заинтересовани лица таксата за участие е както следва:

  • участници от академичните среди ( с изключение на  PhD студенти ) – 300 евро;
  • участници от компетентни органи – 600 евро;
  • участници от индустрията – 900 евро.

 Разходите по настояване и пътуване се поемат от заинтересованите участници.

 Краен срок за онлайн регистрация – до 13 септември 2019г. на следния линк https://survey.ki.se/Survey/16213?_ga=2.215060383.924476422.1562328715-566080492.1562328715.

Допълнителна информация за обучението е достъпна на следната електронна страница - https://ki.se/en/imm/novel-methods-and-approaches-in-health-risk-assessment.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив