16-07-2019

В периода 05-14 ноември 2019г.  Националния институт по храните към  Техническия университет в Дания организира обучителен курс на тема „Оценка на рисковите и ползите при храните“, предназначен основно за  PhD студенти с мултидисциплинарен фокус, включващ хранене, токсикология и микробиология, както и чрез него участниците  ще придобия познания как комбинираните рискове за здравето и ползите, свързани с приема на храна, могат да бъдат оценени и количествено определени.

 За обучението е предвидена такса за участие, както следва:

  • за PhD студенти от ДЧ на ЕС – около 100 евро;
  • за всички останали заинтересовани участници – около 900 евро.

 Краен срок за регистрация – до 01 октомври 2019г. на следния електронен адрес: maana@food.dtu.dk.

 Допълнителна информация за обучението е достъпна на следната електронна страница - https://kurser.dtu.dk/course/2019-2020/23839.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив