21-07-2020

На 15 юли 2020г. EFSA стартира обществена консултация по проектодокумент на EFSA относно получаване на здравно ориентирани стойности (HBGV) за регулирани продукти, които също са хранителни вещества, който е достъпен тук - https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-statement-derivation-health-based.

Public Consultation on draft EFSA Statement on the derivation of

www.efsa.europa.eu

EFSA's Scientific Committee has launched an open consultation on its draft EFSA Statement on the derivation of Health-Based Guidance Values (HBGVs) for

В документът е описан  подход, който  има за цел да хармонизира оценките на приема на подобни хранителни вещества, потенциално опасните свойства от прекомерния им прием и общите рискове за потребителите. EFSA провежда публична консултация по проекта, така че и други научни експерти и организации, които имат работят в областта на хранителната верига, и заинтересовани страни да представят своите становища по предложението на Научния комитет.

 

Заинтересованите страни могат да изпращат коментари по проекта в срок до 15 септември 2020г.,  като се използва електронната форма за коментари, достъпна тук - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Draft_EFSA_statement_HBGVs

EUSurvey - Survey

ec.europa.eu

EUSurvey is an online survey-management system built for the creation and publishing of globally accessible forms, such as user satisfaction surveys and public consultations.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив