02-07-2019

Европейската комисия стартира обществена консултация по отношение ориентациите спрямо първия стратегически план за изпълнение на програма Хоризонт Европа – следващата рамкова програма на ЕС за наука и иновации. Обществената консултация е с фокус върху глобалните предизвикателства и индустриалната конкуренция в ЕС.

 Получените в хода на консултацията данни ще доведат до подготовката на стратегически план за първите четири години на Хоризонт Европа (2021-2024 г.), чрез който след това ще обединят свързаните работни програми и покани за представяне на предложения. Като цяло консултацията ще помогне да се идентифицират въздействията, да се предизвикат дебати и нови идеи.

Резултатът от тази консултация ще допринесе дискусии по време на Европейските дни на научните изследвания и иновациите, които ще се проведат в Брюксел от 24 до 26 септември 2019 г.

 Крайният срок за участие в обществената консултация е 08 септември 2019г., достъпна на следни линк - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024.  

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив