27-04-2022

Отдел „Хранителни съставки и опаковки“ на EFSA стартира обществена консултация по проекта на насоки относно данните, необходими за оценка на риска от ароматизанти, които се използват в или върху храни.

Този документ предоставя насоки на заявителите относно данните, които са необходими за оценка на ароматизантите, които се използват в или върху храни. Той е приложим както за нови разрешения, така и за промени във вече съществуващи разрешения за хранителни ароматизанти, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 1331/2008.

Заинтересованите страни могат да изпращат коментари до 19 юни 2022 г. на следния електронен адрес:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011Yej/pc0168

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив