05-06-2020

На 04 юни 2020г. EFSA стартира обществена консултация по изготвен проект на научно становище относно актуализацията на оценката на риска от никел в храни и питейна вода, достъпен тук https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-update-risk

Public consultation on the draft scientific opinion on update of the

www.efsa.europa.eu

EFSA's Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) has launched an open consultation on the draft scientific opinion on the update of the risk assessment

Документът представя оценка на острото и хронично излагане на никел при консумация на храни и питейна вода, както и оценка на рисковете за човешкото здраве, свързани с тази експозиция.

 

Заинтересованите страни могат да изпращат коментари по проекта в срок до  15.07.2020г. ,  като се използва електронната форма за коментари, достъпна тук  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/public_consultation_nickel.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив