10-07-2020

На 09 юли 2020г. EFSA стартира обществена консултация по проект на ръководство за техническите изисквания за продуктовите заявления за регулирани храни и фуражи по отношение установяване на наличието на малки частици, включително наночастици, изготвено от Научния комитет на EFSA, и достъпно тук - http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-guidance-technical-requirements.

Public consultation on the draft EFSA Guidance on technical

www.efsa.europa.eu

EFSA's Scientific Committee has launched an open consultation on its draft EFSA Guidance on technical requirements for regulated food and feed product

Този документ определя изискванията за предоставяне на информация по отношение на заявленията за одобрение на регулираните храни и фуражи, както и се определят критерии за оценка на наличието на фракции от малки частици. Това Ръководство за TR-частиците допълва Ръководството за нанонауките и нанотехнологиите, прието от Научния комитет на ЕОБХ през 2018 г.

 

Заинтересованите страни могат да изпращат коментари по проекта в срок до 09 септември 2020г.,  като се използва електронната форма за коментари, достъпна тук - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Draft_EFSA_guidance_technical_requirements_nanoscale_particles.

 

EUSurvey - Survey

ec.europa.eu

EUSurvey is an online survey-management system built for the creation and publishing of globally accessible forms, such as user satisfaction surveys and public consultations.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив