17-05-2022

На 11 май EFSA стартира обществена консултация по проектостановище относно превръщането на калциев-L-метилфолат и глюкозаминова сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиевата киселина в хранителни еквиваленти на фолат.

Документът предоставя научни съвети за извличането на коефициент на преобразуване, който позволява да се изрази количеството в µg 5-MTHF, добавен към храните, като µg DFE.

Допълнителна информация за обществената консултация може да откриете на следния електронен адрес: 

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011a1P/pc0179

Срокът за изпращане на коментари е 8 юни 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив