07-10-2022

На 29 септември 2022 г. панел Биологични опасности и здраве и хуманно отношение към животните (BIOHAW) стартира обществена консултация относно научно становище за оценка на хуманното отношение към телета, отглеждани за млечно телешко (влияние на индивидуално/групово отглеждане, на ограничаване на пространството и др.) и аспектите на хуманното отношение при отделяне на телето от кравата.

Обект на настоящата консултация е финалната част на становището на ЕОБХ, чието публикуване се очаква да бъде през за март 2023 г.

За повече информация и за изпращане на вашите коментари може да посетите следния електронен адрес:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011hmT/pc0273

Крайният срок за предоставяне на коментари е 4 ноември 2022 г.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив