04-09-2023

На 1 септември ЕОБХ стартира обществена консултация относно Доклад определящ специфичните въздействия върху бъбреците, които са от значение за извършване на кумулативна оценка на риска от пестицидни остатъци в храни. Като част от дългосрочния план за действие на EFSA-SANTE за 2021 г., от EFSA е изискано да извърши ретроспективна кумулативна оценка на риска от въздействието на остатъци от пестициди върху бъбреците: идентифицирани са специфични въздействия, които засягат различни структури на бъбрека и са определени за основа за установяване на кумулативни групи за оценка. Коментарите от заинтересованите страни ще допринесат за разширяване на списъка със специфични въздействия и съответните им индикатори, както и за доразвиване на критериите за установяване на кумулативните групи за оценка.

 

Коментари по обществената консултация могат да се предоставят до 27 октомври 2023 г. на следния линк:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l0900000D94MT/pc0642

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив