09-02-2023

На 7 февруари EFSA стартира обществена консултация относно Приложение на полифенолен екстракт от страничен продукт, получен при пресоване на маслини (Application on Polyphenol Extract from Water Olive Mill by-product).

Заинтересованите страни могат да подадат коментари на електронен адрес:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l09000006qWOr/pc0364

Крайният срок е 28 февруари.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив