29-03-2024

От 28 март 2024г. отделът за партньорска проверка за пестициди (PREV) на EFSA стартира обществена консултация относно проект на научен доклад за специфични ефекти върху черния дроб, които са от значение за извършване на оценка на кумулативния риск от остатъците от пестициди в диетата.

Заинтересованите страни могат да представят своите коментари в срок до 23 май 2024г., на следния линк:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk000000PFyM/pc0895

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив