09-04-2021

На 6 април 2021 г. EFSA стартира открита обществена консултация по проект на Стратегията на EFSA за периода 2022 – 2027, достъпна тук -  Microsoft Word - NEW_draft_2027Strategy_v.2 for public consultation-SY-BU addressed-clean (europa.eu). В нея се посочва как ЕОБХ възнамерява да реагира на променящата се работна среда и са включени действия за прилагане на Регламента за прозрачност, както и нови мерки в съответствие с развитието на политиката на ЕС. Документът е структуриран в три основни части:

  • Стратегическа цел 1 - Предоставяне на надеждни научни съвети и комуникация на рисковете от фермата до вилицата.
  • Стратегическа цел 2 - Осигуряване на готовност за бъдещи нужди от анализ на риска
  • Стратегическа цел 3 – Упълномощаване на лица и гарантиране на организационна гъвкавост

Крайният срок за заинтересованите страни, които желаят да предоставят писмен коментар е до 02 май 2021 г. до 9 май 2021 г. 23:59 (Централно европейско лятно време), като се използва електронната форма за коментар, достъпна тук -  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PC_EFSA_Strategy_2027

Повече информация за публичната консултация е публикувана на електронната страница на  EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/call/public-consultation-draft-efsa-strategy-2027.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив