09-05-2023

На 2 май панелът по биологични опасности (BIOHAZ) на EFSA стартира обществена консултация относно Проект на изявление за това как да се тълкува QPS квалификацията за „гени за придобита антимикробна резистентност“.
Този документ има за цел да изясни дефинициите за „присъщи“ и „придобити“ гени, кодиращи антимикробна резистентност (AMР) и да предостави някои общи принципи за оценка на риска от AMР гени. Тези дефиниции и принципи целят да хармонизират и подкрепят оценката на риска, извършвана от EFSA, в различни области и се прилагат за бактерии, използвани в хранителната и фуражната верига. Методите и инструментите, препоръчани в този документ, са изготвени въз основа на наличните знания в област, която постоянно се развива. Следователно в бъдеще може да се очакват редовни актуализации.
Заинтересованите страни могат да предоставят коментари до 30 май 3 юни на следния електронен адрес:
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l09000006r4Ki/pc0434
Публикуването на становището е планирано за септември 2023 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив