20-01-2022

Европейският орган за безопасност на храните започна обществена консултация по следните два проекта на научни становища: 

Оценка на адекватността на настоящите насоки за приложението им в оценката на риска от храни и фуражи от генетично модифицирани микроорганизми получени чрез методите на синтетичната биология, достъпно на електронен адрес:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011IkT/pc0125 

Оценка на адекватността на настоящите насоки за приложението им в оценката на риска от храни и фуражи от генетично модифицирани растения получени чрез методите на синтетичната биология, достъпно на електронен адрес:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011Ikx/pc0126

Заинтересованите страни могат да изпращат своите коментари до 16 март 2022 г. на следния линк: 

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив