17-01-2020

На 16 януари 2020 г., EFSA публикува на електронната си страница обществена консултация по изявление относно изискванията за секвениране на целия геном (whole genome sequence, WGS) на микроорганизми, използвани в хранителната верига.

Документът предоставя насоки за кандидатите, които желаят да предлагат такива продукти на пазара.

 Повече информация е публикувана на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-efsa-statement-requirements-whole-genome

 Крайният срок за представяне на писмени коментари е 28 февруари 2020 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

 

Архив