11-03-2024

На 7 февруари EFSA стартира Обществена консултация във връзка с проект на Научни насоки за критериите за оценка и за подготовка на заявленията за разрешаване на процеси за рециклиране на PET:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk0000005wZd/pc0797

Крайният срок за предоставяне на коментари е 20 март 2024 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив