05-02-2020

Панелът по здравеопазване и хуманно отношение към животните на EFSA публикува обществена консултация по научно становище за оценка на риска от разпространение на африканска чума по свинете с различни продукти и материали.

 Можете да изпращате Вашите писмени коментари в срок до 28-ми февруари 2020 г., като използвате електронния формуляр, достъпен на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ASF_PublicConsultation2020

 Можете също така да прикачвате в он-лайн платформата, файлове в подкрепа на Вашите коментари, в максимално допустим размер от 1Mb. (в случай че го надвишават - да ги изпращате по електронен път на alpha@efsa.europa.eu).

 Вашите коментари няма да бъдат взети под внимание, ако:

  • са изпратени след крайния срок - петък, 28-ми февруари 2020 г.;
  • са изпратени под друга форма, различна от указания формуляр;
  • не са свързани със съдържанието на документа;
  • съдържат оплаквания срещу институции, персонални нападки и т.н.;
  • са свързани с политики за управление на риска, което не попада в обхвата на дейност на EFSA.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив